תקנון
תקנון האתר YDate, אתר הכרויות לבני נוער:
1. הנך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה של שירות YDate או שתועבר לחברי השירות. כל אינפורמציה שתיתגלה כאינה נכונה, תימחק.
2. לא תיהיה רשאי להעביר למנוי אחר בשירות,כל אינפורמציה שהיא בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה או פוגעת בקדשי דת, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית.
3. תהיה רשאי להשתמש בשירות YDate בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש.
4. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות.
5. הנך אחראי אישית לכל קשר שבינך לבין מנוי אחר בשירות.
6. בגירים וקטינים - מדיניות אתר YDATE הינה :
בגיר לא יפנה או ישלח מסרים לקטין שגילו פחות מגיל 17, במקרה ובגיר יפנה לקטין הנהלת האתר תעביר את פרטיו למשטרת ישראל, באתר קייימת מערכת מיוחדת המאפשר מעקב אחר כל משתמש ומשתמש .

*אלה כל החוקים שאנו מבקשים שתשמרו עליהם במהלך השימוש בשירותינו, כל מי שימצא עובר על אחד מהחוקים הנ"ל ימחק ו/או יחסם מהאתר לאלתר.


*לתלונות או הסתיגויות בקשר לתקנון ניתן לפנות אלינו באמצעות לחיצה על כתבו לנו.

אודות | תקנון | קישורים | כללי זהירות | כתבו לנו | קידום אתרים | דרושים